Rašelina Loket
  Rašelina Loket
   

 

Co je Léčivý produkt Loket?

Je to upravený výtěžek peloidu (rašeliny) z přírodního léčivého zdroje Čistá – Krásno ložiska V Borkách.
Může mít podobu koupelové nebo zábalové peloidní směsi nebo jednorázových zábalů s nosičem tepla.
Laicky řečeno je to umletá vrchovištní rašelina, do které může být přimíchána voda.

Co je to rašelina?

Rašelinou myslíme odumřelé a částečně nebo úplně rozložené rostliny s naprostou převahou rašeliníku (Sphagnum). V případě ložiska V Borkách jde o rašeliniště vrchovištního typu. Podrobný rozhor ložiska je ke stažení zde. Pokud máte zájem o více informací o rašelině, lze se podívat například sem.

K čemu je dobrý Léčivý produkt Loket?

Podle lázeňského zákona lze k účelům lázeňské péče využívat pouze ty zdroje peloidu, o nichž je vydáno osvědčení, že jsou přírodním léčivým zdrojem. Léčivý produkt Loket splňuje tuto podmínku a peloidní směsi připravené ze zdroje Čistá - Krásno jsou vhodné a doporučené k využívání v lázeňské péči. Prohlášení zdroje Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj najdete ve vyhlášce č. 149/1999 Sb.

 
 

 

 

 

 

Co musím udělat pro to, abych mohl mít Léčivý produkt Loket?

Rozhodnutí vydané za účelem využívání zdroje Čistá – Krásno stanoví, že výtěžek lze poskytovat dalším uživatelům pro léčebné využití ve zdravotnických zařízeních pouze na základě souhlasu Českého inspektorátu lázní a zřídel. Slovní spojení "další uživatel" je podstatné pro další nakládání s peloidem. Jde o zákonem stanovený pojem.


Jak se stanu dalším uživatelem?

Dalším uživatelem se stanete, pokud Vám to povolí ministerstvo zdravotnictví. Jde o řízení podle Správního řádu. Ministerstvu, konkrétně na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, musíte zaslat Žádost a přílohy. Přílohami Žádosti je Smlouva o poskytování výtěžku, Registrace nestátního zdravotnického zařízení a originál výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku nebo ověřená kopie živnostenského listu prokazující oprávněnost činnosti žadatele. Ministerstvo svým rozhodnutím stanoví žadatele dalším uživatelem výtěžku.
Zde je ke stažení Žádost a vzor smlouvy. S jejich vyplněním Vám rádi pomůžeme a vše podrobně vysvětlíme.


Jak mohu rašelinu odebírat?

Až rozhodnutí ministerstva nabude právní moci, můžete začít rašelinu odebírat. Stačí zaslat, zatelefonovat nebo odmailovat objednávku s aktuálně požadovaným množstvím a termínem dodání a my už se o vše postaráme. Peloid Vám přivezeme až ke dveřím, použitý peloid odvezeme zpět k uložení a odebereme obalový materiál. Pro objednávky kontaktujte slečnu Černánskou (viz. objednávky).


Jakou má rašelina formu?

Jak bylo uvedeno rašelina se dodává ve formě zábalové nebo koupelové směsi. Tyto směsi se od sebe liší pouze obsahem vody.
Koupelová rašelina má pouze původní obsah vody, tak jak byla odebrána z ložiska. Což se pohybuje kolem 80% nasycení. Dodávání sušší rašeliny není možné, neboť by došlo k negativnímu ovlivnění vlastností a schopností peloidu. Koupelová rašelina je určená pro rašelinové koupele nebo koupele s přísadou rašeliny. Koupelovou peloidní směs je samozřejmě možné použít i pro zábaly s tím, že voda bude přidána dodatečně v provozu lázeňského zařízení v průběhu ohřevu a míchání.
Zábalová rašelina obsahuje přidanou vodu a je přímo připravena k aplikaci zábalů - stačí pouze ohřát. V rámci přípravy směsi v naší úpravně jsme schopni přizpůsobit množství přidané vody přáním zákazníka. Zábalová směs je vodou nasycena asi z 90 %. Je možné ji ohřívat v mikrovlné troubě, vodní lázni nebo třeba přímo v míchačce. Zábalovou směs lze rovněž použít pro přípravu koupelí.
Jednorázové zábaly v současné době nedodáváme. Nicméně připravujeme technologii na jejich výrobu a její zprovoznění plánujeme v létě letošního roku.


V čem se rašelina dodává?

Rašelinu koupelovou i zábalovou dodáváme v plastových kbelících. Kbelíky jsou bílé, zdravotně nezávadné, vhodné i pro potravinářské provozy a neuvolňují se z nich žádné zdraví škodlivé látky ani při teplotách do 80 °C. Kbelíky jsou vratné a odebereme je od Vás při příštím závozu. Lze je použít i pro vracení použitého peloidu.
V současné době dodáváme kbelíky o velikosti 1 litr, 3 litry, 10 litrů, 15 litrů a 25 litrů. Kbelíky jsou označeny logem Léčivý produkt Loket a náležitostmi podle zákona. Připravujeme rovněž dodávky v plastových pytlích.


Kdo mi pomůže a poradí?

Pokud byste měli nějaké další dotazy, potřebovali poradit nebo si nevěděli rady s postupem, jak se stát dalším uživatelem, obraťte se na Jana Činčeru (cincera@lesyloket.cz, 725 456 838). Ten má na starosti prodej rašeliny a pomůže Vám i s řešením odborných problémů.
Disponujeme rovněž balneotechnikem, který mimo jiné bdí nad celou technologií, monitoruje a testuje vzorky a dělá rozbory. Jeho znalosti z lázeňství a balneologie Vám rovněž nabízíme k dispozici.

 

 

Rašelina Loket
 
Veřejnost Kontakt